Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
InSpace

Elin Thorstensson Carlsten

Elin Thorstensson Carlsten  //  Passage
Passage


Passage


Passage


Passage


Passage


Just as we need light, so do we need space and time to exist.
In my degree project I want to convey the space as it is experienced,
movement through time and space, something that lies far from built-up reality.

A passage to experience and move in.

A spatial interplay between projection and space where the projection of the moving picture forms a third dimension together with the space.

The narrative dimension, a space in movement, a rhythm of flows.

Passage

Vi behöver, precis som ljuset, rum och tid för att existera.
Genom mitt examensprojekt vill jag förmedla det upplevda rummet,
rörelse genom tid och rum, något som befinner sig långt från den byggda verkligheten.

En passage att uppleva och röra sig i.

En rumslig samverkan mellan projektion och rum där projektionen av den rörliga bilden tillsammans med rummet bildar en tredje dimension.

Den narrativa dimensionen, ett rum i rörelse, ett kretslopp av flöden.

Year of birth: 1980
Place of birth: Nyköping, Sweden
Phone: 0706885997
InSpace