Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
InSpace

Ulrika Blom

Ulrika Blom  //  block

What could outdoor furniture be?
Where is the boundary between furniture and sculpture?
How can people feel at peace in a public environment?

block

Vad kan en utemöbel vara?
Var ligger gränslandet mellan en möbel och en skulptur?
Hur gör man för att känna sig ifred i offentlig miljö?

Year of birth: 1982
Place of birth: västerås, Sweden
Phone: 0736-155479