Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
InSpace

Ulrika Blom

Ulrika Blom  //  block
Ulrika Blom


Ulrika Blom


Ulrika Blom


Ulrika Blom


Ulrika Blom


What could outdoor furniture be?
Where is the boundary between furniture and sculpture?
How can people feel at peace in a public environment?

block

Vad kan en utemöbel vara?
Var ligger gränslandet mellan en möbel och en skulptur?
Hur gör man för att känna sig ifred i offentlig miljö?

Year of birth: 1982
Place of birth: västerås, Sweden
Phone: 0736-155479
InSpace