Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
InSpace

Johanna Landin

Johanna Landin  //  Living room accessories
Sofa


Sofa


Table


Table


Table


There is a problem that so many apartments are designed the same way. It means that we all are supposed to want to organize our lives and our spaces in the same way. The problem occurs when the design of the apartments are based on assumptions of how people want to live. Assumptions that are based on prevailing norms in the society or on commercial values. The apartments are in the best cases general and adaptable to many different life styles. In the worst cases they become normative, forcing us into a restrictive framework.

My project aims to critically explore how one can change the use of a room in an apartment. Based on my own living situation and my own living room, I have created two objects that are supposed to serve as a scenography for the life that are taking place there.

The sofa is a textile furniture that can transform an ordinary bed into a seating furniture. The pleated fabric is a pocket that can be filled with optional material such as pillows, blankets or old clothes, to get the desired softness and shape.

The table is a combined dining table and working table. The removable and interchangeable parts provide surfaces and functions for many types of activities.

Vardagsrummets rekvisita

Det finns ett problem med att det ritas så många bostäder som ser likadana ut. På så sätt förväntas vi att vilja leva på samma sätt och vilja ordna våra liv och våra rum likadant. Problemet uppstår när utformandet av bostaden baseras på antaganden om hur människor vill leva och bo, antaganden som grundas i rådande normer i samhället eller i försäljningssiffror. Bostäderna blir i bästa fall generella och anpassningsbara till många olika levnadsstilar. I sämsta fall blir de normativa och tvingar in oss i ett begränsande ramverk.

Mitt examensarbete syftar till att på ett kritiskt sätt utforska hur man kan förändra användningen av ett rum i en bostad. Med utgångspunkt i min egen bostadssituation och mitt eget vardagsrum har jag formgivit två vardagsrumsmöbler som ska fungera som rekvisita till det liv som utspelas där.

Soffan är en textil överdragsmöbel som kan omvandla en vanlig säng till sittmöbel. Det yttre väckade tyget går att fylla med valfritt material, så som kuddar, täcken eller gamla kläder, för att få önskad mjukhet och form.

Bordet är ett kombinerat matbord och arbetsbord. De flytt- och utbytbara iläggsskivorna erbjuder ytor och funktioner för många typer av aktiviteter.

Year of birth: 1981
Place of birth: Östersund, Sweden
Phone: +46(0)70 6549260
InSpace