Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Experience Design

Josefin Vargö

Josefin Vargö  //  The Living Archive
Josefin Vargö


Josefin Vargö


Josefin Vargö


Josefin Vargö


Josefin Vargö


Do you have sourdough?
Perfect. Josefin Vargö collects them.

The Living Archive is a collection of sourdough starters and their stories. Josefin Vargö used her personal connections as a means to start her collection, in order to see where they would lead. The archive transforms itself through the human relationships that develop over the project’s duration. The growing collection symbiotically evolves with the people involved.

Josefin Vargö has in her project, designed a network around sourdough providing new experiences of how knowledge can be shared. Within this open-ended structure the tangible sourdoughs act not only as representations of our existing experience and knowledge, but meet in order to create new ones.

To join the collection go to http://levandearkivet.josefinvargo.com/

Levande arkivet

Har du en surdeg?
Perfekt. Josefin Vargö samlar på dem.

Levande arkivet är en samling surdegar och deras historier. Josefin Vargö utnyttjade sina personliga kontakter som ett sätt att starta samlingen och för att kunna ta reda på vart det hela kunde leda. Arkivet förvandlar sig självt genom de mänskliga relationer som utvecklats under projektets gång. Den växande samlingen utvecklas symbiotiskt med de inblandade människorna.

Josefin Vargö har i sitt projekt designat ett nätverk runt surdegarna, vilket ger nya erfarenheter i hur man kan dela med sig av kunskap. Inom den öppna strukturen fungerar de påtagliga surdegarna inte bara som representationer av vår existerande erfarenhet och kunskap, utan de möts även för att skapa nya.

För att gå med i samlingen gå till: http://levandearkivet.josefinvargo.com/

Year of birth: 1982
Place of birth: Sollentuna, Sweden
Phone: +46736795410
Experience Design