Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Experience Design

Prang Lerttaweewit

Prang Lerttaweewit  //  The Real Transparency Cuisine
The Real Transparency Cuisine


When a market evolves under economic and political orientation, it camouflages food images in consumerism. Shouldn’t we look for a market that evolves within humanity and ecology?

“The Real Transparency Cuisine” takes away big corporations of the world food system in order to provide us with a taste for something humane. Prang Lerttaweewit’s project looks into speeding up the process where we become consciously independent from external consumerism drives that have shaped the way we automatically eat.

The Real Transparency Cuisine

När en marknad utvecklas under en ekonomisk och politisk inriktning kamouflerar den bilder av föda i konsumtionen. Borde vi inte söka efter en marknad som utvecklas inom humaniteten och ekologin?

”The Real Transparency Cuisine” plockar bort de stora företagen ur det globala livsmedelssystemet för att kunna ge oss en smakbit av något mer humant. Prang Lerttaweewits projekt ser på metoder för att snabba upp processen för att vi ska bli medvetet fristående från den externa konsumtion som har format det sätt vi automatiskt äter på.

Year of birth: 1982
Place of birth: Bangkok, Thailand
Phone: +46707264927
Experience Design