Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Experience Design

Vijai Maia Patchineelam

Vijai Maia Patchineelam  //  Moving Still
Moving Still


Editing While Viewing, Moving While Standing Still

“Moving Still” is a project developed from a series of exercises of Cinema through the medium of books. These exercises start from a systematic documentation of a chosen site. Later confronted by a subjective stance, which opts to break the gathered material apart and display it as surfaces delimited by “lines of flight”.

Three novels on the subject of disquiet – The Story of Has-Been, Orchestra for the Deaf, and Hang the Landlord – all attempt through a sequence of steps to involve and guide the viewer, but ultimately leaves him on his own. Turning the viewer to the task of editing and movement while he stands still at the edge of a table.

Consisting of: two sets of photobooks as fragmented surfaces and one video-book diptych that comes forth through the translation between moving and still images.

Editing While Viewing, Moving While Standing Still

Moving Still

”Moving Still” är ett projekt som utvecklats ur en serie filmövningar genom böcker. De här övningarna börjar som en systematisk dokumentation av en utvald plats. Senare konfronterat av en subjektiv hållning, som väljer att bryta isär det hopsamlade materialet och visa upp det som ytor avgränsade av ”flyktlinjer”.

Tre romaner kring ämnet oro – The Story of Has-Been, Orchestra of the Deaf och Hang the Landlord – försöker genom en serie steg involvera och leda betraktaren, men lämnar honom till slut på egen hand. Överlåter uppgiften med redigering och rörelse åt betraktaren medan han står stilla vid kanten av ett bord.

Bestående av: två uppsättningar fotoböcker som fragmenterade ytor och en videobokdiptyk som framträder genom övergången mellan rörliga bilder och stillbilder.

Year of birth: 1983
Place of birth: Niterói, Brazil
Experience Design