Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Experience Design

Minjeong Cha

Minjeong Cha  //  The Story, but a Different Story“Can you imagine yourself as a fictional character? Who would you be if you try to put yourself into the role of one of the characters in your favorite story? What is the scene of the story that reminds you of this moment?”

‘The Story, but a Different Story’ is a project that investigates the pre- and post- experience at the entrance and exit of theme park environments. Cha Minjeong has worked along with Disneyland Paris to create a bridge between reality and fantasy for visitors and staff entering and leaving the park. She has observed the diverse expressions of visitors’ experiences and clustered these into different age groups and relations. She has also researched the different prerequisites for staff’s roles. This research project is designed to analyze how the visitors’ and staff’s image of themselves affect their ‘one day’ or ‘everyday’ experiences. This has been an in-depth exploration of how experience design can be applied as a renewing force or twist to help people experience immersive moments and to gain unforgettable memories which in turn influence their future experiences.

This time, she probes the essence of experience to fit into Konstfack’s context for this degree exhibition: this is one of the stories, but a different story, which is both your story and our story.

The Story, but a Different Story

”Kan du föreställa dig själv som en påhittad figur? Vem skulle du vara om du försökte sätta in dig själv i rollen som någon av figurerna i din favoritberättelse? Vilken är scenen i den berättelsen som påminner dig om det här ögonblicket?”

”The Story, but a Different Story” är ett projekt som vid in- och utgångarna undersöker upplevelserna före och efter besöket i en temapark. Cha Minjeong har arbetat med Disneyland Paris för att skapa en brygga mellan verklighet och fantasi för besökarna och personalen när de träder in i och sedan lämnar parken. Hon har observerat de olika uttrycken för besökarnas upplevelser och sorterat dessa i olika åldersgrupper och relationer. Hon har även undersökt de olika nödvändiga förutsättningarna för personalens roller. Det här forskningsprojektet har som mål att analysera hur besökarnas och personalens bild av sig själva påverkar deras ”endags-” eller ”vardagsupplevelser”. Detta har varit ett djupgående utforskande av hur experience design kan användas som förnyelsekraft eller knuff för att hjälpa människor att erhålla de fördjupade upplevelser och oförglömliga minnen, som i sin tur påverkar deras framtida upplevelser.

Den här gången tränger hon in i upplevelsens essens för att passa in i Konstfacks kontext för vårutställningen: detta är en av berättelserna, men en annan berättelse, som både är din berättelse och vår berättelse.

Year of birth: 1985
Place of birth: Seoul, Korea South
Experience Design