Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Interior Architecture and Furniture Design

Bo Robert Ek

Bo Robert Ek  //  The Dream of Paradise
Bo Robert Ek


In another place, in another time, perhaps in a different reality there once grew a tree. The tree carried beautiful fruit. Man ate of the tree and ever since everything changed.

Christianity, Judaism and Islam tell stories about how mankind where thrown out of paradise. Pain and suffering came upon them, and their formerly harmonious existence became something quite different.

The memory of what once was may still live within us. I want to bring those memories to life. Otherwise we will never find the way back.

Drömmen om paradiset

På en annan plats, i en annan tid, kanske i en annan verklighet växte en gång ett träd. Trädet bara på vackra frukter. Människan åt av trädet och sedan dess blev ingenting sig likt.

I kristendom, judendom och islam berättas det om hur människan kastades ut ur paradiset. Plågor och lidanden drabbade dem, och människan tidigare harmoniska, tidlösa, och lyckliga existens blev till någonting helt annat.

Minnet av det som gått förlorat kanske lever kvar inom oss. Jag vill väcka dessa minnen till liv.

För livet vi lever är inte det liv vi är gjorda för att leva – nej, ett liv skall levas i ett paradis.

Year of birth: 1988
Place of birth: Stockholm, Sweden
Website: www.borobert.se
Interior Architecture and Furniture Design