Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Interior Architecture and Furniture Design

Joel Persson

Joel Persson


“Don’t be mad, don’t be a hater. Be an innovator, congratulator, updater, creator.”- Guru (Keith Edward Elam) Gang Starr, 2001

The floor is my tool to involve you; your perception and your body. It influences your relationship to your surroundings and to people around you. The floor keeps us all in contact with each other.

I made the choice of working with a floor based on the fact that we, in one way or another, are forced to relate to our underlying foundation. You either have, or will, stand on this floor. Whether voluntary or not, you will experience it.

An essential part of my process has been developing my role as a critic, using criticism as a way to move forward and not back.

“Don’t be mad, don’t be a hater. Be an innovator, congratulator, updater, creator.”- Guru (Keith Edward Elam) Gang Starr, 2001

Golvet är mitt verktyg för att involvera ditt; din perception och din kropp. Det påverkar din relation till din omgivning och till människor omkring dig. Genom golvet rör vi alla vid varandra.

Valet att arbeta med ett golv grundar sig i att vi alltid måste förhålla oss till underlaget. Det gör att jag kan utgå från att du faktiskt har gått eller kommer att gå på golvet. Vare sig du vill eller inte så kommer du att uppleva det.

En viktig del av processen har varit att testa och utveckla min roll som kritiker, genom att använda mig av en kritik som konstruerar snarare än dekonstruerar.

Year of birth: 1984
Place of birth: Ängelholm, Sweden
Phone: 0730337793
Interior Architecture and Furniture Design