Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Interior Architecture and Furniture Design

Yvonne Wang

Yvonne Wang
Yvonne Wang


I have always been fascinated by how to get into a piece of furniture: how I open it, what I could find if I were sitting in it, and if there is anything secret to discover. When I look at a bureau, I feel the need to open all the drawers and see what’s in them, even if I know they’re empty. But what if this piece of furniture has something hidden in it? If a piece of furniture makes me suspect something’s in there, or if I catch a glimpse of something, it rouses my curiosity and I investigate; it’s something that captures my interest.

Jag har alltid fascinerats av hur man tar sig in i en möbel: hur jag öppnar den, vad jag skulle upptäcka om jag befann mig i den, om det finns något hemligt att upptäcka. När jag tittar på byråer känner jag ett behov av att öppna alla lådor och se vad som finns i dem, även om jag vet att de är tomma. Men tänk om just denna möbel har något dolt i sig! Att en möbel gör att jag får ana eller skymta något i den, att den väcker min nyfikenhet att undersöka den, är något som fångar mitt intresse.

Year of birth: 1987
Place of birth: Göteborg, Sweden
Phone: +46 (0) 702 862 526
Interior Architecture and Furniture Design