Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Interior Architecture and Furniture Design

Jimmy Östberg

Jimmy Östberg  //  Rest in Movement
Jimmy Östberg


I created this rocking chair starting from the basic geometric shapes: the circle, the triangle, the square, and the rectangle. The movement that occurs when I rock makes me feel comfortable and relaxed. The same comfort, I think, is present when we lie gestating in our mothers’ wombs. I find the various moods that arise during this type of movement to be interesting.

Vila i rörelse

Med utgångspunkt i de geometriska grundformerna: cirkeln, triangeln, kvadraten och rektangeln har jag skapat denna gungstol.
Rörelsen som uppstår när jag gungar, gör att jag känner mig trygg och lugn. Samma trygghet, tror jag, infinner sig när vi som foster ligger i mammas mage. De olika sinnesstämningarna som uppkommer vid den typen av rörelse finner jag intressant.

Year of birth: 1979
Place of birth: Sundsvall, Sweden
Phone: +46(0)76 8417861
Interior Architecture and Furniture Design