Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Interior Architecture and Furniture Design

David Andrén

David Andrén


“You can’t be trustworthy if you haven’t made any mistakes.”
Ann-Linn Palm Hansen

I’m interested in transience. I wonder about how we react and what we perceive when objects age and change. Why do some things age with dignity while others go to seed?

In my degree project, I want to study the boundary between becoming refined and falling to pieces.

”Det går inte att vara trovärdig utan att ha gjort några misstag.”
Ann-Linn Palm Hansen

Jag intresserar mig för förgänglighet. Jag funderar över hur vi reagerar och vad vi uppfattar när föremål åldras och förändras. Varför sker åldrande med värdighet hos somligt medan annat blir sunk?

Jag vill i mitt examensarbete utforska gränsen mellan att förädlas och förgås.

Year of birth: 1983
Place of birth: Uppsala, Sweden
Phone: +46730974224
Interior Architecture and Furniture Design