Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

Formgiving Intelligence

Master students
Formgiving Intelligence
What if? What if we could fly? Wouldn’t that be something?

The field of design is full of blue-sky projects. This is a necessary part of our discourse. The trick is to choose the right altitude to create a distinctive change of perspective but without losing contact with reality on the ground. From this position the students in the Formgiving Intelligence program have taken the opportunity to challenge the current understanding of design and of design practice:

What if our products are not produced in factories but rather grown in laboratories?
What if you design outside the norm?
What if the image of an object is more important than the actual artifact?
What if products try to hide their true nature rather than show it?

The Master’s Group Formgiving Intelligence is hosted by the Department of Industrial Design. Our mission is to bridge the gap between strategic intention and product design. We have a strong focus on the product gestalt, sourced in an informed design insight. In their projects the students have also expanded this approach to a number of fields:

How do you apply Formgiving Intelligence on the experience of fine dining?
How can you change people’s behavior to support better living?
Why do three dimensional games still have two dimensional interfaces?
How can Formgiving Intelligence make a difference in the design of services or packaging?

Those are all questions that led to new designs, but even more new discussions on what the role of the designer would be, and should be, in the future. I am proud to share the projects of Formgiving Intelligence and hope that the discussion about design will continue outside school. I also feel very confident that the students will make a difference when they now enter professional life.

Teo Enlund, Professor Industrial Design

Tänk om! Tänk om vi kunde flyga! Vore inte det fantastiskt?

Designfältet är fullt av högtflygande visioner. De är en nödvändig del av vår utveckling. Det gäller bara att välja den rätta höjden så att man åstadkommer en tydlig perspektivförändring samtidigt som man behåller kontakten med verkligheten nere på marken. Från denna position har studenterna i programmet Formgiving Intelligence utmanat den rådande uppfattningen om design och designpraktik:

Hur skulle det vara om våra produkter inte tillverkas i fabriker utan istället odlades i laboratorier?
Hur skulle det se ut om designers vågade formge utanför normen?
Hur skulle vi designa om bilden av ett föremål är viktigare än den egentliga artefakten?
Hur skulle det fungera om produkterna försökte dölja sin sanna natur istället för att visa upp den?

Mastergruppen Formgiving Intelligence är en del av avdelningen för industridesign. Programmets mål är att överbrygga klyftan mellan strategiska val och produkters gestaltning. Vi har ett starkt fokus på formgivning underbyggd i en noggrann undersökning av de faktorer som driver designen. I sina projekt har studenterna expanderat det här tillvägagångssättet till ett antal nya områden:
Hur applicerar man Formgiving Intelligence på upplevelsen av en exklusiv måltid?
Hur kan man med design förändra människors beteenden för att höja deras livskvalitet?
Varför har tredimensionella dataspel fortfarande tvådimensionella gränssnitt?
Hur kan Formgiving Intelligence bidra till designen av tjänster och förpackningar?

Alla dessa frågeställningar har lett fram till nya designlösningar, men även till nya diskussioner kring vilken roll designern ska ha i framtiden. När jag nu presenterar årets projekt hoppas jag att de diskussioner vi haft kommer att fortsätta också utanför skolan. Jag är övertygad om att mina studenter kommer vara med och påverka och utveckla designfältet när de nu tar klivet ut i yrkeslivet.

Teo Enlund, professor i industridesign