Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

Anders Johansson

Anders Johansson  //  Next generation interface for MMO-RPG
Anders Johansson


Creating the next generation interface for MMO-RPG games. Making it an immersive experience, where the interface is an integrated part of the game.

Next generation interface for MMO-RPG

Skapar nästa generation gränssnitt för MMORPG-spel. Att göra det hela till en djupgående upplevelse, där gränssnittet är en integrerad del i spelet.

Year of birth: 1983
Place of birth: Örebro, Sweden
Phone: 0762030532
Formgiving Intelligence