Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

Bengt Brümmer

Bengt Brümmer  //  The Future of Fine Dining
Bengt Brümmer


This thesis project is an investigation of fine dining and a prediction about where it might be heading in the future.

As we are facing many challenges, ecologically, economically and culturally, the way we eat in restaurants will change and adapt to its surroundings and macro trends. The restaurant business is very tradition driven and certain truths will continue to frame the dining experience while others are being modified.

To best illustrate and to develop my take on the future of fine dining, this project will tell a narrative divided into three chapters, each drawing inspiration from a specific area of forecasted future development within the context of fine dining.
Every course features a custom recipe as well as tabletop items, specifically designed to enhance the experience.

This project aims to highlight important issues and trends through culinary storytelling while at the same time offering a balanced and enjoyable dining experience.

The Future of Fine Dining

Den här uppsatsen är en undersökning av restaurangbesök och en förutsägelse om vart detta kan komma att ta vägen i framtiden.

Eftersom vi står inför en mängd utmaningar, ekologiska, ekonomiska och kulturella, kommer det sätt vi äter på restaurang att förändras och anpassas till omgivningen och makrotrenderna. Restaurangrörelsen är mycket traditionsdriven och vissa sanningar kommer även i fortsättningen att inrama upplevelsen av maten, samtidigt som andra kommer att modifieras.

För att på bästa sätt illustrera och utveckla mitt grepp om restaurangbesökens framtid kommer det här projektet att föra fram en berättelse i tre kapitel, där vart och ett hämtar inspiration från ett specifikt område av förutspådd framtida utveckling inom kontexten restaurangbesök.

Varje rätt använder ett skräddarsytt recept, förutom dukningsdetaljer som är specifikt designade för att förhöja upplevelsen.

Det här projektet har som mål att lyfta fram viktiga frågor och trender genom ett kulinariskt berättande, samtidigt som en balanserad och njutbar måltidsupplevelse erbjuds.

Year of birth: 1981
Place of birth: Rheine, Germany
Phone: +46 (0) 760 48 20 27
Formgiving Intelligence