Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

Marie Gullander Koch

Marie Gullander Koch  //  Rent a baby product
Marie Gullander Koch


My Master’s thesis is a project where I have investigated the idea and concept around renting out children´s products. In doing so, I have looked at both the service design and the brand platform for the project, focusing on delivering attractive and innovative solutions that are appealing to the customers.
As a parent you realize how many products you drown into and many are used and needed for a short period of time. Why can´t I rent them somewhere and get them back again when they are not needed anymore? Today, there exists a lot of second hand sites on the Internet, but all of these services mean buying and selling, not renting or leasing. In the world of reusing and thinking about sustainability, I find the idea of my service being important and legitimate and I hope my project is just a start of what will come in the future!

Rent a baby product

Min masteravhandling är ett projekt där jag har undersökt idén och konceptet runt uthyrning av produkter för barn. I och med detta har jag tittat både på servicedesign och projektets märkesplattform med fokus på att leverera attraktiva och innovativa lösningar som kan tilltala kunderna.
Som förälder inser man mängden av produkter man kan drunkna i och att många av dessa bara behövs och används under en kort tid. Varför kan jag inte hyra dem någonstans och lämna tillbaka dem när de inte behövs längre? Idag finns det gott om second handbutiker på internet, men alla dessa tjänster går ut på att köpa och sälja, inte att hyra eller leasa. Inom återanvändningens värld, i beaktandet av hållbarheten, finner jag att idén med min tjänst är både viktig och legitim, så jag hoppas att mitt projekt bara är början på vad som kan komma i framtiden!

Year of birth: 1979
Place of birth: Brussels, Belgium
Phone: 0709 460263
Formgiving Intelligence