Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

Karin Wallenbeck

Karin Wallenbeck  //  Att Gestalta GestaltDigital technology and the Internet has fundamentally reshaped the way photographs are viewed and shared. Today designers can reach out and publish their work via web sites and blogs without having to rely on editorial features or even the objects being in production. Most people will only see the finished products on blogs or in magazines, and it is almost as though the image is more important than the real object. How does this change the role of the image in the field of product design and what new demands does it put on product photography? Through theoretical and applied research, the aim is to identify knowledge, relevant in order to approach the creation of images as an integrated part of the design process, rather then a form of documentation done after a project is completed.

Att Gestalta Gestalt

Den digitala teknologin och internet har i grunden omformat sättet vi betraktar fotografier på och sättet vi delar dem med andra. Idag kan en designer nå ut och publicera sitt arbete genom webbplatser och bloggar utan att behöva förlita sig på någon redaktion eller ens att objekten är under tillverkning. De flesta människor ser bara den färdiga produkten på bloggar eller i tidningar och det är nästan som om bilden är viktigare än det verkliga objektet. Hur förändrar det bildens roll inom fältet produktdesign och vilka nya krav kommer detta att ställa på produktfotografin? Målet är att genom teoretisk och applicerad forskning identifiera den kunskap som är relevant för att kunna närma sig skapandet av bilder som en integrerad del av designprocessen, istället för som en form av dokumentation som utförs efter att projektet är fullföljt.

Year of birth: 1984
Place of birth: Uppsala, Sweden
Phone: 0736 63 33 70
Website: www.whatswhat.se
Formgiving Intelligence