Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

Xiaokang Li

Xiaokang Li  //  Have an easier metro-riding life
Xiaokang Li


Travelling by subway between work or study and home is quite usual. But the experience of metro-riding is not fun and always puts a lot of stress on the commuters. People feel very stressed when they are on the way to catch the train. Bad phenomenon often occurs at boarding. My project is about giving those commuters an easier and more interesting metro-riding experience. The concept is to communicate information better with the commuters. I prototype a core system based on a rhythm pacing idea by designing an App and a bracelet for easier and interesting time management and a digital signage gate for showing crowd levels of each carriage to help split the crowd and keep the waiting queue in good order on the platform.

Have an easier metro-riding life

Att färdas med tunnelbana mellan hemmet och arbetet eller skolan är en ganska ordinär sysselsättning. Men upplevelsen av tunnelbanefärden är inte rolig och innebär alltid en avsevärd stress för pendlarna. Människorna känner sig mycket stressade när de skyndar iväg för att hinna med sitt tåg. Det inträffar ofta tråkigheter vid ombordstigandet. Mitt projekt handlar om att ge de här pendlarna en lättare och intressantare tunnelbaneupplevelse. Konceptet går ut på att förmedla information till resenärerna på ett bättre sätt. Prototypen är ett kärnsystem baserat på en rytmidé genom att designa en app och ett armband för lättare och intressantare tidshantering, samt en digital skylt som visar passagerarantalet i varje vagn för att hjälpa till att dela upp resandeströmmen och hålla god ordning på de väntande köerna på perrongen.

Year of birth: 1985
Place of birth: Panjin, China
Formgiving Intelligence