Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

Olof Einarsson

Olof Einarsson  //  Future of Bio-Product Design
Växa - Salt & pepper shaker


Växa - Salt & pepper shaker


Biofilm labFuture product release

[photospace]

Bio-products are a hot topic for the future. The industry will require new materials and production methods. My thesis project is looking at the consequences for industrial design when developing bio-products. The time perspective of the project is 30 years ahead and a future scenario for 2041 was created based on extensive trendspotting research. The result is a product investigating bio-materials and the design process through imagining new design methodologies and tools.

The product, a salt and pepper shaker, was grown with the use of bacteria that creates a biofilm. The bacteria are then disposed after the process and the biofilm remains. This growth process allows for variation resulting in unique results every time. The uniqueness of the production helps encourage an emotional bond to the product and provides self healing properties, so even if it breaks you can carry on using your favourite shaker!

Future of Bio-Product Design

Bioprodukter är ett hett ämne inför framtiden. Industrin kommer att behöva nya material och produktionsmetoder. Mitt avhandlingsprojekt tittar på konsekvenserna för industriell design vid utvecklandet av bioprodukter. Projektets tidsperspektiv ligger på 30 år och ett framtidsscenario för 2041 skapades baserat på en omfattande trendspaning. Resultatet är en produkt som undersöker biomaterialen och designprocessen genom att föreställa sig nya designmetodologier och verktyg.

Produkten, en salt- och pepparströare, har odlats med hjälp av bakterier som skapar en biofilm. Bakterierna kasseras efter processen varefter biofilmen återstår. Den här odlingsprocessen ger utrymme för variation, vilket ger unika resultat varje gång. Produktionens unika egenskaper hjälper till att skapa ett emotionellt band till själva produkten och ger självläkande egenskaper, så även om den går sönder kan man fortsätta att använda sin favoritströare!

Year of birth: 1983
Place of birth: Lund, Sweden
Phone: +46 73 - 675 46 02
Formgiving Intelligence