Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Formgiving Intelligence

Lisa Minogue

Lisa Minogue  //  Packaged Experience
Lisa Minogue


Why is it still so difficult to open a package of milk and why do the bags of candy make such an annoying sound while watching a movie? In the design process for Fast Moving Consumer Goods, it is not prioritized to involve the user in the process since there are other factors that are stated as more important, such as minimizing the costs and stand out (visually) from the competition. The challenge of this thesis is to change that priority into optimizing the costs and enhancing the consumer value. In other words, packaged experience is a method to create everyday products that are more valuable to people.

Packaged Experience

Varför är det fortfarande så svårt att öppna en mjölkförpackning och varför ger godispåsar ifrån sig ett så irriterande ljud när man ser en film på bio? Inom designprocessen för Fast Moving Consumer Goods är involverandet av användaren i processen inte prioriterad, eftersom det finns andra faktorer som anses vara viktigare, som till exempel att minimera kostnaderna och att kunna stå ut (visuellt) från konkurrenterna. Den här avhandlingens utmaning är att förändra prioriteringen i syfte att optimera kostnaderna och förstärka konsumentvärdet. Förpackad upplevelse är med andra ord en metod för att skapa vardagsprodukter som har ett större mervärde för människorna.

Year of birth: 1982
Place of birth: Visby, Sweden
Phone: 0739471613
Formgiving Intelligence