Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm

Storytelling

Master students
Storytelling
“I shall be your eye.”

The storytelling Master class (GDI/Graphic Design and Illustration) explores forms of visual narration.

This spring’s degree projects provide a fascinating insight into both external and internal worlds. They deal with class, gender, ethnicity, environment, culture and working conditions and each work is formulated on the basis of a committed but deeply concerned view of the world around us. Explicit personal and political standpoints are a necessity if we are to encounter a society with increasingly stringent conditions.

We can also see that the courses included in the new Master’s programme to offer preparation for doctoral studies have provided support and inspiration for more theoretically grounded projects. Pure research provides an explicit and discernable foundation for the implementation of a number of them.

The family and the intimate world that gives us our security – and our scars – has also provided the wellspring for several of this year’s projects. Even apparently private projects demand extensive investigation and pilot studies before they find their optimal form. The result can be a visual narrative that it is difficult to characterise, for example one that deals with letters of the alphabet forming patterns when struggling against the wind, the grave conversations of infants, a drunken boat or “mere” nonsense.

“The visual has always been and still is mankind’s main source of information about the world. /…/ The visual brings the world to us. But at the same time it reminds us ceaselessly that it is a world in which we risk to be lost. The visible with its spaces also takes the world away from us. Nothing is more two-faced.”*

To quote the laconic title of one of this year’s projects: I shall be your eye.**

Hans Cogne, Professor of Graphic Design
Joanna Rubin Dranger, Professor of Illustration
Nina Beckmann, Acting Head of Illustration

* John Berger, And Our Faces, My Heart, Brief as Photos, Bloomsbury, London 1984
** Lars Hedelin, Jag ska bli ditt öga [I shall be your eye], animated film, degree project, Storytelling Master’s class, Konstfack 2011

“Jag ska bli ditt öga.”

Mastergruppen Storytelling utforskar former för visuellt berättande.

Vårens examensarbeten ger en fascinerande inblick i både yttre och inre världar. De kan handla om klass, kön, etnicitet, miljö, kultur och arbetets villkor och vara formulerade utifrån en engagerad men djupt oroad syn på omvärlden. Arbeten där tydliga personliga och politiska ställningstaganden är en nödvändighet för att möta ett samhälle med allt hårdare villkor.

Vi ser också att det nya masterprogrammets forskningsförberedande kurser har understött och inspirerat till mera teoretiskt förankrade projekt. I flera arbeten är grundforskningen ett tydligt och avläsbart fundament för genomförandet.

Även familjen och den lilla värld som ger oss vår trygghet – och våra sår – har varit grogrund för flera av årets arbeten. Även till synes djupt privata arbeten kräver omfattande efterforskningar och förstudier för att finna sin optimala form. Resultatet kan bli ett visuellt berättande som är svårt att kategorisera, till exempel när det handlar om bokstäver som bildar mönster när de kämpar i vinden, spädbarns allvarliga samtal, en berusad båt eller ”bara” nonsens.

”Det synliga har alltid varit och är fortfarande människans främsta källa till information om världen. /… / Genom det synliga kommer världen till oss. Men samtidigt påminner det oss oupphörligt om att det är en värld i vilken vi riskerar att gå vilse. Det synliga och dess rum avlägsnar också världen från oss. Ingenting kan vara mer dubbeltydigt.” *

För att citera den kärnfulla titeln på ett av årets arbeten: Jag ska bli ditt öga.**

Hans Cogne, professor i grafisk design
Joanna Rubin Dranger, professor i illustration
Nina Beckmann, Visiting lecturer

* John Berger, Och likt fotografier, min älskade, våra ansikten snabbt förbleknar (And Our Faces, My Heart, Brief as Photos), Brombergs Bokförlag, Stockholm 1987

** Lars Hedelin, Jag ska bli ditt öga, animerad film, examensarbete Konstfack, mastergruppen Storytelling 2011