Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Lars Hedelin

Lars Hedelin  //  I Will Be Your Eye

An animated film about cyclopses, centaurs, she-bears, and more. To fall in love with a stone. To pole oneself on a sea-stack. To lay with a mountain.

Jag ska bli ditt öga

En tecknad film om cykloper, kentaurer, björninnor med mera. Penetration och penetrerande våld. Att bli kär i en sten. Att påla sig på en stubbe. Att ligga med ett berg.

Year of birth: 1982
Place of birth: Enskede, Sweden
Phone: +46706749086