Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Lars Hedelin

Lars Hedelin  //  I Will Be Your Eye
Jag ska bli ditt öga


Jag ska bli ditt öga


Jag ska bli ditt öga


Jag ska bli ditt öga


An animated film about cyclopses, centaurs, she-bears, and more. To fall in love with a stone. To pole oneself on a sea-stack. To lay with a mountain.

Jag ska bli ditt öga

En tecknad film om cykloper, kentaurer, björninnor med mera. Penetration och penetrerande våld. Att bli kär i en sten. Att påla sig på en stubbe. Att ligga med ett berg.

Year of birth: 1982
Place of birth: Enskede, Sweden
Phone: +46706749086
Storytelling