Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Stina Löfgren

Stina Löfgren


To stand in the evening twilight and put on a straw hat and sunglasses.
To build a wall against an air attack.
To learn to exorcise Nothing with Everything.

Att stå i skymning och ta på sig stråhatt och solglasögon.
Att bygga en mur mot ett luftanfall.
Att lära sig besvärja Intet med Alltihop.

Year of birth: 1980
Place of birth: Vilhelmina, Sweden
Phone: 0735192021
Website: stinalofgren.com
Storytelling