Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Eva Fan

Eva Fan
Surf jaw detail


Wife, he pried detail


Some guy


A mitten was once this guy


Work in progress


I’m interested in seeing how a story travels. A simple story can alter its fate from one person to the next.

The backbone of my project is a limerick that I wrote, inspired by nonsense verse about a boy with a hearing problem. I began developing my own versions by slurring and mumbling speech and then involved participants to see how far-fetched or how subtle the retelling of a story could become. My painting is based on the changes of these interpretations, placed side by side, calling to mind a kind of visual telephone process.

Jag är intresserad av att ta reda på hur en berättelse färdas. En enkel historia kan förändra sitt öde från en människa till en annan.

Grunden i mitt projekt är en limerick jag skrivit, som inspirerats av en nonsensvers om en pojke med nedsatt hörsel. Jag började utveckla min egen version genom ett sluddrande och mumlande tal och involverade sedan deltagarna för att ta reda på hur långsökt eller hur subtilt återberättandet av historien skulle kunna bli. Min målning är baserad på förändringarna i de här tolkningarna, placerade sida vid sida, vilket väcker tanken på en sorts visuell visklek.

Year of birth: 1980
Place of birth: Taipei, Taiwan
Phone: +46 (07)60649137
Storytelling