Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Daniel Haskett

Daniel Haskett  //  Bonobo Press
Bonobo Press Identity


A Way Through the Wood book cover


Talks with Parents and Teachers book cover


The Art of Living book cover


Founded by an illustrator, Bonobo Press is a new publisher with three main aims.

The first is to give new life to the humble quality pocket book through a careful consideration of materials, printing, design and typography. The second is to find new audiences and thereby generate new discussions for what it calls “The Lost Classics”, works by great writers whose work for any number of social, political and economic reasons did not live past it’s own generation. The final aim is to encourage time spent away from computers and to help people see the rewards that time spent with a passionately made and well written book can have – a calming atmosphere for self-reflection and the opportunity to develop and articulate new ideas for personal and social change.

Bonobo Press

Bonobo Press är ett nytt förlag, grundat av en illustratör. Det har tre huvudsakliga mål.

Det första är att ge nytt liv åt den oansenliga pocketboken genom ett noga genomtänkt val av material, tryck, design och typografi. Det andra är att hitta en ny publik och därigenom skapa nya diskussioner kring det som förlaget kallar ”de försvunna klassikerna”, verk skrivna av stora författare, men som av olika sociala, politiska och ekonomiska orsaker inte lyckades överleva sin generation. Det sista målet är att med hjälp av passionerat framställda och välskrivna böcker uppmuntra människor att tillbringa mer tid utan datorn. Då kan man upptäcka de fördelar dessa böcker kan ge: en avslappnad atmosfär för självreflektion och en möjlighet att utveckla och artikulera nya idéer för den personliga och den sociala förändringen.

Thesis paper (pdf)

Year of birth: 1983
Place of birth: London, United Kingdom
Storytelling