Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Cristina Stef

Cristina Stef
Reza


Sabina


Mika


What makes me Swedish? Is it citizenship? The colour of my skin and hair? Setting up social norms? Many immigrants struggle with similar issues and ideas. Our alienation unites us. My project highlights issues from a number of people’s experience of immigration and the quest for integration.

“It was considerably more difficult to come back and adapt myself to Sweden than it was to come as a Swede to Rwanda. You’re actually a lot different than you think you are when you’re in a place like Rwanda. In Sweden, everyone looks like everyone else and you’re expected to know all the codes; you’re expected to understand everything and behave in a certain way. But the fact is that I had no idea, I didn’t know how you were supposed to behave.”
Sabina

Vad gör mig svensk? Är det medborgarskap, är det hår och hudfärg, är det en uppsättning av sociala normer? Många invandrare brottas med liknande frågor och funderingar. Vårt utanförskap enar oss. Mitt projekt belyser frågorna ur en rad personers erfarenhet av invandring och strävan efter integration.

”Det har varit betydligt svårare att komma tillbaka och anpassa sig till Sverige än var det var att komma som svensk till Rwanda. Man var egentligen mer annorlunda än vad man ansågs vara när man var i Rwanda. I Sverige ser man ut som alla andra och man förväntas kunna alla koder, man förväntas förstå allting och bete sig på ett visst sätt. Men faktum är att jag hade ingen koll, jag visste inte hur man skulle bete sig.”
Sabina

Year of birth: 1979
Place of birth: Dej, Romainia
Phone: 073 675 32 50
Storytelling