Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Kyunjung Cho

Kyunjung Cho  //  ABC Pattern Font
Garden font


Creature font


Geometry font


In the history of letters there have been many ancient forms of pictorial symbols that evolved into a few of our present day alphabets. With this project, I am interested in going backwards and inventing a new system of images representing letters. The resulting font is less readable but has a fresh aesthetic and opens up more possibilities in ways of use.

The user of this font can apply it to a letter, favorite song lyrics or any personal story. The body of text becomes a pattern of characters that in themselves are able to tell a new story by their combinations and placements.

In each of my experiments, the aim was to bring the text closer to a person’s everyday life. There are designs for wall papers composed out of a love letter, a patterned blanket made by a child’s favorite Pippi Longstocking song and a silk scarf translated from the first two paragraphs of Barbara Voors novel, “Emmy Moréns Dubbla Liv”.

ABC Pattern Font

Genom skriftens historia har det funnits många slag av bildsymboler som sedan utvecklats till några av våra moderna alfabeten. I det här projektet är jag intresserad av att gå tillbaka i tiden för att kunna uppfinna ett nytt system av bilder som kan föreställa bokstäver. Det typsnitt detta har resulterat i är mindre läsvänligt, men har en fräsch estetik som öppnar upp flera möjligheter i frågan om användningsområden.

Användaren av det här typsnittet kan applicera det på ett brev, en favoritsångtext eller vilken personlig berättelse som helst. Textmassan förvandlas till ett mönster av tecken, som i sig kan berätta en ny historia genom sina kombinationer och placeringar.

I vart och ett av mina experiment har målet varit att föra texten närmare personens vardag. Det finns designer för tapeter som komponerats ur ett kärleksbrev, en mönstrad filt som skapats av ett barns favoritsång ur Pippi Långstrump och en sidenhalsduk med en översättning av de första två styckena i Barbara Voors roman ”Emmy Moréns dubbla liv”.

Year of birth: 1975
Place of birth: Seoul, Korea South
Phone: 0704070695
Storytelling