Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Ludwig Haslberger

Ludwig Haslberger  //  Cartography of a Lifetime
Translucent Mould of Me

Translucent Mould of MeMy past has indeed shaped me. Since the day I was born, there have been an infinite number of happenings that has made me the person that I am today.
My body is a vivid illustration of that. It is the witness of every little event that has occurred during the time of my 30 year long existence. It reminds me of childhood diseases, depicts the struggle of adolescence and confronts me with the bitter reality of aging. Every part, be it a finger or a foot, every little scratch and wrinkle has a story of its own.
I have captured these stories by mapping my body, exposing my past and compiling it all into one atlas. The result is the cartography of a life time.

Cartography of a Lifetime

Jag är i sanning formad av mitt förflutna. Sedan den dag jag föddes har ett oändligt antal händelser ägt rum som har gjort mig till den person jag är idag.
Min kropp är en levande illustration till detta. Den bär vittnesbörd om varje liten händelse som har inträffat under min 30 år långa tillvaro. Den påminner mig om barnsjukdomar, avbildar pubertetens kamp och konfronterar mig med åldrandets bittra verklighet. Varenda del av mig, vare sig ett finger eller en fot, varje liten skråma och rynka har sin egen berättelse.
Jag har fångat upp de här berättelserna genom att kartlägga min kropp och visa upp mitt förflutna och sammanställa allt till en enda kartbok. Resultatet är en kartografi över en livstid.

Year of birth: 1981
Place of birth: Freising, Germany
Phone: +49 172 295 06 96
Storytelling