Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Saran Yen Panya

Saran Yen Panya  //  Class
Class


Class


Class


Class


Class


There was a time when I mistakenly believed that my parents were well-off, but pretended to be otherwise in hope that I would grow up modestly.

How wrong I was. In truth, they are quite poor. Plus, I turned out to be a snob.

“Class Project” consists of two parts, animation and installation. The first part, “Early Morning Life”, is an animated film told through the eyes of a stuck up middle class son about his parents’ poor childhood, their hidden ambitions and how they escaped from the harsh reality of life. Emphasizing the fact that “class strata” exist even in a family institution, the film’s visual style is taken from neon-paintings that are commonly seen in souvenir shops and usually considered “low” art.

The second part, “Cheap Ass Elites”, is a chair installation for a theatre space. The project is a continual critique on what’s being considered “high” and “low” in both society and design. Combining mass-produced household objects and plastic items with rich elements, the installation sarcastically illustrates and questions what society’s indoctrination is really built on.

Maybe this has nothing to do with my project, but did I mention that my mom always wears my cast-off Swedish label jeans so that she can save money for my upper-class education?

Class

Det fanns en tid när jag felaktigt trodde att mina föräldrar hade det gott ställt, men låtsades något annat i hoppet om att jag skulle bli anspråkslös när jag växte upp.

Hur fel hade jag inte. Sanningen var att de var ganska fattiga. Dessutom blev det en snobb av mig.

”Class Project” består av två delar, en animation och en installation. Den första delen, ”Early Morning Life”, är en animerad film som ses utifrån en mallig son ur medelklassen, om föräldrarnas fattiga barndom, deras dolda ambition och hur de flydde från livets hårda verklighet. Filmens visuella stil är hämtad från de neontavlor som ofta återfinns i souvenirbutiker och betraktas som ”hötorgskonst”, vilket betonar det faktum att ”klassnivåer” existerar även i ett familjesammanhang.

Den andra delen, ”Cheap Ass Elites”, är en stolsinstallation för ett teaterrum. Projektet är en fortgående kritik över vad som betraktas som ”högt” och ”lågt” i både samhället och inom designkonsten. Installationen kombinerar massproducerade hushållsföremål och plastdetaljer med finare element för att sarkastiskt illustrera och ifrågasätta vad samhällets indoktrinering bygger på i verkligheten.

Det här har kanske ingenting med mitt projekt att göra, men nämnde jag att min mamma alltid har på sig mina kasserade svenska märkesjeans, så att hon kan spara pengar till min överklassutbildning?

Year of birth: 1984
Place of birth: Bangkok, Thailand
Website: www.saranyen.com
Storytelling