Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Aron Kullander-Östling

Aron Kullander-Östling  //  Centre of Nowhere
Aron Kullander-Östling


Centre of Nowhere ※

No place—good place/good place—no place
A problem which is no problem
Possible futures on demand
Curry as current currency

Welcome!


※ Centre of Nowhere is a cultural centre manifesting itself when and where it is needed. CoN is a platform for tryouts of utopian ideas within small-scale cultural productions, exploring OBSTACLES, strategies of autonomy/self-sustainability, new experiences and everything else that catches the interest of the centre.

※ Centre of Nowhere är ett kulturcenter som antar fysisk form när och där det behövs. CoN är en plattform för tester av utopiska idéer kring småskaliga kulturproduktioner, med avsikten att utforska HINDER och strategier för autonomi/självförsörjning, nya upplevelser och allt annat som fångar centrets intresse.

Year of birth: 1984
Place of birth: Falun, Dalarna, Sweden
Phone: +46 (0)73 658 62 90
Storytelling