Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Master students
Storytelling

Siri Ahmed Backström

Siri Ahmed Backström

A very capable person. The little life of two twins. A father who remembers suddenly but forgets immediately. An adult who is afraid. The world’s most childish child.

Five picture books:

Practical Pig
Our Lives
Little Mountain
Good Night
I Will Try to Describe You Just as Precious as You Are

En duktig, duktig människa. Två tvillingars lilla liv. En pappa som plötsligt minns men genast glömmer. En vuxen som blir rädd. Världens barnigaste barn.

Fem bilderböcker:

Bror Duktig
Våra liv
Lilla fjället
Godnatt
Jag ska försöka beskriva dig precis så fin som du är

Year of birth: 1980
Place of birth: Stockholm, Sweden