Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Anna Ringström

Anna Ringström  //  Toy Stories
Anna Ringström


This is a work that touches on issues of learning and how we can create narratives about ourselves and our surroundings through visual language. Everything visual that surrounds us forms our actions and our way of thinking. We therefore do not experience the world as it is, but as it develops through the use of various tools. The aim of the study is to look closer at the toys in Toy Story 3 and the narrative possibilities that play with these toys can offer, based on the perspective of children and youth. As a starting point for the work, I interviewed children aged 7 to 13 to hear their views on the toys presented in the film and how they themselves would use the toys to create meaning.

Leksaksberättelser

Det här är ett arbete som rör frågor om lärande och hur vi genom det visuella språket kan skapa berättelser om oss själva och vår omvärld. Allt visuellt som omger oss formar våra handlingar och vårt sätt att tänka. Vi upplever därför inte världen så som den är, utan som den växer fram genom användandet av olika verktyg. Syftet med undersökningen är att, utifrån barns och ungas perspektiv, titta närmare på leksakerna i filmen Toy Story 3 samt vilka möjligheter till berättande som leken med dessa leksaker kan erbjuda. Som utgångspunkt för arbetet har jag intervjuat barn i åldern 7 – 13 år för att höra deras syn på leksakerna som presenteras i filmen samt hur de själva skulle kunna använda leksakerna för att skapa mening.

Year of birth: 1982
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0735-85 95 41
Visual Arts Teacher Education Program