Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Emmelie Rudsberg

Emmelie Rudsberg
Emmelie Rudsberg


We understand ourselves and the world through narrative.
In stories we move through time, fantasy, and reality, and create our own meaning.

Genom narrativiteten förstår vi oss själva och världen.
I berättelsen rör vi oss i tiden, fantasin och verkligheten och skapar vår egen mening.

Year of birth: 1981
Place of birth: Arvika, Sweden
Phone: 070-4008384
Visual Arts Teacher Education Program