Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Maja Magnusson

Maja Magnusson
Maja Magnusson


Maja Magnusson


Maja Magnusson


Maja Magnusson


“Well-kept 1-½ storey villa with 6 rooms, kitchen, tile stove, wood floors, and cellar. Outbuilding with garage. Beautiful open lot near beech forest, ca 300 m to Södersjön.” (Fastighetsbyrån Webbnr: 6130-2210)

My study got its start from pictures of my grandmother’s estate. It aroused feelings and a desire to investigate something that couldn’t really be touched – a space between.
The uncertainty about this something formed the basis for a systematic documentation of the transformation of the place, carried out for the purpose of making the study possible.
Emptiness, place, metaphor, memory images, and tracks are some of the ideas that followed the work.

“Välhållen 1 ½-plansvilla med 6 rum, kök, kakelugn, trägolv och källare. Uthus med garage. Fritt vackert läge vid bokskogsområde, ca 300 m till Södersjön.” (Fastighetsbyrån Webbnr: 6130-2210)

Undersökningen tog sin början i bilderna av min mormors dödsbo. De väckte känslor och en vilja att undersöka något som inte riktigt gick att ta på, ett mellanrum.
Ovissheten om detta något låg till grund för en systematisk dokumentation av platsens transformation, utförd i syfte att möjliggöra en undersökning.
Tomhet, plats, metafor, minnesbild och spår är några av de begrepp som följt arbetet.

Year of birth: 1987
Place of birth: Kyrkhult (Blekinge), Sweden
Phone: 0738020428
Website: www.majam.se
Visual Arts Teacher Education Program