Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Therése Carlsson

Therése Carlsson  //  The spaces between in school - Space for break times, meetings, and social relations
Therése Carlsson


One of a school’s most important tasks is to create opportunities for belonging and identification in students without too much involvement by adults. Space for students’ own social relations is therefore very important. In my degree project, I have conducted case studies at various schools, where I studied what are known as break rooms. In the study I looked at the meeting places for young people in schools, where social relations arise between students. I visited elementary schools, where I focused on the later years. Through informal interviews with students who attend the schools, I obtained basic cata from their own impressions of their ‘intervening spaces’, which I set in relation to what has been written on the subject. My study consists of two parts: a scientific text and an artistic interpretation. In the spring exhibition, I am showing a video work that consists of a an association of ideas I got from my study, and which shows what contributed to the final form of my artistic interpretation.

Mellanrum i skolan – Rum för tid till paus, möten och sociala relationer

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att hos eleverna skapa möjligheter till tillhörighet och identifikation utan alltför stor inblandning av vuxna. Utrymmen för elevernas egna sociala relationer blir därmed mycket viktiga. Jag har i examensarbetet gjort fallstudier på olika skolor där jag undersökt så kallade pausutrymmen. I undersökningen har jag tittat på de ungas mötesplatser i skolan där sociala relationer uppstår eleverna emellan. Jag har besökt grundskolor med inriktning mot de senare åren. Genom informella intervjuer med elever som går på skolorna har jag, via deras egna bilder av sina ”mellanrum”, fått ett underlag som jag satt i relation till det som skrivits om ämnet. Min undersökning består av två delar, en vetenskaplig text och en konstnärlig gestaltning. I vårutställningen visar jag ett videoverk som består av en tankekedja av det jag fått fram av min undersökning och som visar vad som bidragit till min konstnärliga gestaltnings slutgiltiga form.

Year of birth: 1981
Place of birth: Linköping, Sweden
Visual Arts Teacher Education Program