Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Freja Freda Nyström

Freja Freda Nyström  //  A room in a room - Scenography as Art FormMy investigation and interpretation deals with scenography as an art form. I have looked at the scenery itself – a picture that is constantly changing and being transformed. In contrast to the pictures we perceive as invariable, the pictures of this art form are in active movement. Based on my investigation, my interpretation is inspired by the scenography I started from, and I aim to capture the scenery in miniature. The transformation taking place in my pictures is built on movement, playfulness, and dream worlds. In these miniatures, we will see things like shadow puppets, illustrated projections, animals practicing yoga, chess, and forests. All on the theme of scenography and fantasy.

Ett rum i ett rum – Scenografi som konstform

Min undersökning och gestaltning handlar om scenografi som konstform. Jag har tittat på själva scenbilden, en bild som hela tiden förändras och omvandlas. Till skillnad från de bilder vi ser som beständiga, är denna konstforms bilder i aktiv rörelse. Utifrån undersökningen blir min gestaltning inspirerad av de scenografier jag utgått ifrån, och jag strävar efter att fånga scenbilder i miniatyrer. Förvandlingen som sker i mina bilder bygger på rörelse, lekfullhet och drömvärldar. I dessa miniatyrer kommer vi bland annat att se skuggspelsdockor, illustrerade projiceringar, djur som tränar yoga, schackspel och skogar. Allt i scenografins och fantasins tecken.

Year of birth: 1984
Place of birth: Stockholm, Sweden
Phone: 0736417873
Visual Arts Teacher Education Program