Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Liliana Camarillo Michelini

Liliana Camarillo Michelini  //  From the periphery to the centre
From the periphery to the centre


Is there a way for youth between 15 and 19 who want to express themselves through art and media outside of school?
From interviews with various professionals from several established institutions who work with youth, and through working with young people themselves – the ones who ‘hang’ in Bagarmossen city centre – usually in the form of a workshop, I want to create a direct approach. With this work I want to find out what there is, what’s missing, what’s needed, and which cultural activities young people want, as well as how they should be modeled according to young people themselves and the institutions set up to work with them.

Från periferiskt till centralt

Finns det en väg för ungdomar mellan 15 och 19 år som vill uttrycka sig med konst och media utanför skolan?
Utifrån intervjuer med olika professionella från flera etablerade institutioner som jobbar med ungdomar samt genom att jobba med ungdomarna själva, de som ”hänger” i Bagarmossens centrum vill jag skapa en direkt approach, gärna i form av en workshop. I och med detta arbete får jag veta vad det är som finns, vad det är som saknas, vad det är som behövs och vilken kulturell verksamhet ungdomarna vill ha och hur den borde utformas enligt dem själva och de institutioner som är satta att arbeta för dem.

Year of birth: 1972
Place of birth: Mexico city, Mexico
Visual Arts Teacher Education Program