Thursday May 19 - Sunday May 29, 2011
Monday - Friday 12 pm - 7 pm // Saturday - Sunday 12 pm - 4 pm
Bachelor students
Visual Arts Teacher Education Program

Frida Johansson

Frida Johansson  //  Impressions of Teachers
Impressions of Teachers


I am interested in narratives of various types and in whose narrative is given space. A number of narratives upend our understanding of the world, while others strengthen the understanding and order that already exists. Media pictures play a large role, as they can be seen as patterns towards which we adopt attitudes when we form our opinions and values. For research, I watched the TV series Klass 9A on SVT. I investigate how teachers are talked about and how the impressions of teachers are formed. Through pictures and narratives, norms concerning how teachers should and should not be are created. Whose eyes and attitudes do we see the teachers in Class 9A through?

Bilder av lärare

Jag intresserar mig för berättande av olika slag och för vems berättande som får ta plats. En del berättelser omvärderar vår förståelse av världen medan andra förstärker den förståelse och ordning som redan finns. Mediers bilder spelar en stor roll då de kan ses som förebilder som vi förhåller oss till när vi skapar våra åsikter och värderingar. I min undersökning har jag tittat på serien Klass 9A som visats på SVT. Jag undersöker hur det berättas om lärare och hur bilden av lärare formuleras. Genom bilder och berättelser skapas normer gällande hur lärare kan vara och inte vara. Genom vems blick och position får vi syn på lärarna i serien Klass 9A?

Year of birth: 1987
Place of birth: Falkenberg, Sweden
Visual Arts Teacher Education Program